a3ASESOR | scan

DIGITALITZA FACTURES I GENERA ASSENTAMENTS COMPTABLES DE FORMA RÀPIDA I EFICIENT

a3ASESOR | scan Una eina de digitalització i comptabilització de factures que aconsegueix estalviar fins a un 80% del temps dedicat a la introducció de dades.

Amb un simple escaneig de factures l’eina és capaç de generar assentaments comptables i controlar tota la informació per a gestionar la facturació, incloent-hi processos automàtics de validació i revisió de factures duplicades.

a3ASESOR | scan forma part de a3ASESOR, la solució integral que gestiona totes les àrees del despatx des d'un únic entorn. Gràcies a aquesta integració, disposes d'una fitxa única de client, compartida per totes les aplicacions, podent realitzar una gestió centralitzada.

Interpreta i aprèn de forma intel·ligent el contingut de qualsevol factura escanejada i la comptabilitza de forma automàtica a a3ASESOR | eco | con | conasesor plus.

Amb una mínima inversió aconseguiràs un ràpid retorn, major control i seguretat i un estalvi de fins al 80% del temps dedicat a la introducció de dades, reduint a la vegada costos gràcies a la introducció de factures de manera més eficaç.

icon-rentable_01

RENDIBILITAT

Dedica els teus recursos a les accions que realment aporten valor als teus clients i no a tasques repetitives.

icon-productividad

PRODUCTIVITAT

Genera l’assentament comptable solament amb l’escaneig de la factura, interpretant les dades i els patrons d’ús per a aprendre de forma intel·ligent.

 
icon-integral-1

FACILITAT D'INTEGRACIÓ

En tractar-se d’una solució modular permet integrar-se amb a3ASESOR | eco | con permetent generar assentaments comptables de forma directa.